ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1717 results
Greek Term English Term
ΣΔ (συμπληρωματικός δείκτης) (o) C Comp comp
σάφματα (τα) cepstra
σαφματικός,-ή,ό cepstral
σάφμα (το) cepstrum
ΣΔ IA
ΣΔ (στοιχείο και διεργασία) IP
Σαχαπτική (η) (γλώσσα) Sahaptian
Σαχαρική (η) (γλώσσα) Saharan
Σβαν (η) (γλώσσα) Svan
σβαραμπακτί (το) svarabhakti