ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1717 results
Greek Term English Term
σωματική μίμηση (η) bodily mimesis
Σώματα Ομιλίας του Κέντρου Κατανόησης Προφορικής Γλώσσας (τα) Center for Spoken Language Understanding (CSLU) Speech Corpora
σώματα συγκριτικής γλωσσολογίας (τα) comparative linguistics Corpora
σώματα κειμένων (τα) corpora
σώματα κειμένων πρώτης γενιάς (τα) first generation corpora
Σώματα Κειμένων Γλωσσικής Διδασκαλίας (τα) language teaching corpora
σώματα κειμένων δεύτερης γενιάς (τα) second generation corpora