Αγγλικός Όρος
ABC order
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σειρά ΑΒΓ (η)

feedback