ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

553 results
Greek Term English Term
ουρανικά (τα) gaumen laute
ουρανικά (τα) palatal
ουρά(η) tail
Ουμπάνγκι (η) (γλώσσα) Ubangi
Ουμπίκχ (η) (γλώσσα) Ubykh
Ουντμούρτ (η) (γλώσσα) Udmurt
Ουραλ-αλταϊκή υπόθεση (η) Ural-Altaic hypothesis
Ουραλική (η) (γλώσσα) Uralic
Ουόλοφ (η) (γλώσσα) WO
Ουολόφ (η) (γλώσσα) Wolof