Αγγλικός Όρος
gaumen laute
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Πετρούνιας
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικά (τα)
Πηγή
Πετρούνιας

feedback