Αγγλικός Όρος
palatal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Crystal
Ladefoged (2007)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρανικά (τα)
Πηγές
ΕΚΠΑ
Πετρούνιας

feedback