Αγγλικός Όρος
tail
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ουρά(η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback