Αγγλικός Όρος
Ural-Altaic hypothesis
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ουραλ-αλταϊκή υπόθεση (η)

feedback