ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

160 results
Greek Term English Term
νοηματική γλώσσα (η) language of gestures
νοηματική γλώσσα (η) manual language
νοηματικές προεκτάσεις (οι) meaning extensions
νόημα (το), νοηματικός-ή-ό, Σημείο (το) sign
νοηματική γλώσσα (η) sign language
νοηματική γλώσσα (η) sign language
νόημα/νοηματικός signification
νοήματα signing
νόημα (το), σημείο (το) signs
νοηματική γλώσσα sing system