Αγγλικός Όρος
meaning extensions
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
νοηματικές προεκτάσεις (οι)

feedback