ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

616 results
Greek Term English Term
λέξη βαβίσματος (η) babbling word
λέξη-βάση (η) base word
Λευκορωσική (η) (γλώσσα) BE
Λευκορωσική (η) (γλώσσα) Belorussian
λεπίδα της γλώσσας (η) blade
λάθος ομιλίας (ηθοποιών) (το) blooper
λέξη φάντασμα (η) bogey
λειτουργία Μπουλ (η) boolean function
λεξικό-γέφυρα (το) bridge dictionary
Λευκορωσική (η) (γλώσσα) Byelorussian