Αγγλικός Όρος
blade
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Carr (2008)
Πετρούνιας
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
λεπίδα της γλώσσας (η)
Όρος
κόψη της γλώσσας (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback