Αγγλικός Όρος
bogey
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
λέξη φάντασμα (η)

feedback