ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
κανόνες διακλάδωσης (οι) branching rules
Κόρπους Μπράουν (το) Brown Corpus
κουλούριασμα (το) bunched
κουλούριασμα (το) bunching
καταιγιστικά σφάλματα (τα) burst errors
Κόρπους Επιχειρηματικών Επιστολών (το) Business Letters Corpus
Καταλανικά (τα) CA
κακο- caco-
κακοέπεια (η) cacoepy
κακοφωνία (η) cacophony