Αγγλικός Όρος
branching rules
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κανόνες διακλάδωσης (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback