Αγγλικός Όρος
burst errors
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
καταιγιστικά σφάλματα (τα)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback