Αγγλικός Όρος
cacophony
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κακοφωνία (η)

feedback