ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1170 results
Greek Term English Term
Κάθετη εξάρτηση (η) daughter-dependency
κάθετη εξάρτηση daughter-dependency
καθιερωμένη έννοια established concept
καθαρολόγος (ο) purist
Καθαρότητα Purity
καθαρότητα Purity
κάθετος (η), πλάγια γραμμή (η) solidus
καθιερωμένη γλώσσα γενικευμένης σημείωσης (η) Standard Generalised Markup Language (SGML)
καθημερινό ύφος vernacular style
Κάθετη ομαδοποίηση/κάθετη διάσπαση (η) Vertical grouping / splitting