Αγγλικός Όρος
purist
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
καθαρολόγος (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
καθαρολογικός-ή-ό

feedback