Αγγλικός Όρος
daughter-dependency
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κάθετη εξάρτηση
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback