ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

260 results
Greek Term English Term
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
θέση α-τονούμενου (η) a-bar position
θεωρία αναφορικής δέσμευσης (η) A-binding theory
θέση ορίσματος (Α-θέση) (η) A(rgument)-position
θεωρία της κοινωνιογλωσσικής προσαρμογής (η) accommodation theory
θεωρία της πολιτισμικής ενσωμάτωσης (η) acculturation model
θέση προσαρτήματος (η) adjunct position
θόρυβος περιβάλλοντος (ο) ambient noise
θέση ορίσματος (η) argument position
θεωρία φράσης του άρθρου (η) article phrase theory