Αγγλικός Όρος
adjunct position
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
E. K. Brown, ‎R. E. Asher, ‎J. M. Y. Simpson (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέση προσαρτήματος (η)

feedback