Αγγλικός Όρος
ambient noise
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θόρυβος περιβάλλοντος (ο)
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback