Αγγλικός Όρος
article phrase theory
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θεωρία φράσης του άρθρου (η)

feedback