Αγγλικός Όρος
acculturation model
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
θεωρία της πολιτισμικής ενσωμάτωσης (η)
Όρος
πολιτισμική ενσωμάτωση (η)
Πηγή
Σπυριδούλα Μπέλλα (2007)

feedback