ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
έγκλειση σε τάξη (η) class inclusion
εγκιβωτισμένος,-η,-ο embedded
εγκιβωτισμός (ο) embedding
εγκλεισμένος,-η,-ο included
έγκλειση (η) inclusion
εγκλείον «εμείς» (το) inclusive “we”
εγκλείουσα διάζευξη (η) inclusive disjunction
εγκλείον πρώτο πρόσωπο (το) inclusive first person
εγκλείουσα έναντι αποκλείουσας διάζευξης (η) inclusive vs exclusive disjunction
εγκιβωτισμός των κατασκευών (ο) nesting of construction