ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
εγκεφαλικές αλλοιώσεις (οι) brain lesions
εγκεφαλικά ημισφαίρια (τα) cerebral hemispheres
εγκεφαλικές βλάβες της παιδικής ηλικίας (οι) childhood brain lesions
έγγραφο document
Εγιάκ-Αθαμπάσκα (η) (γλωσσική οικογένεια) Eyak–Athabaskan
εγκατάλειψη πρόθεσης (η) preposition stranding
εγγύς proximate
ΕΓΔΜ RTN
εγκαταλελειμμένος,-η,-ο stranded
εγκατάλειψη (η) stranding