ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1747 results
Greek Term English Term
έφεση (η) aptitude
εφεδρεία (η) backup
εφετικός-ή-ό desiderative
εφετικό ρήμα desiderative verb
εφετικός desirative
εφγ / ΕΦΓ nlp / NLP
εφοδιαστικό (ρήμα) (το) ornative