ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

1159 results
Greek Term English Term
δάνειες λέξεις (οι) loanwords
δανείζομαι borrow
δάνειο (το) loan
δάνειο αμάλγαμα (το) loan blend
δάνειο πολυτελείας (το) luxury loan
δάνειος όρος (ο) borrowed term
δάνειος,-α,-ο loan
δανεισμός borrowing
Δαρδική (η) (λώσσα) Dardic
δασέα (τα) behaucht