ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ΑΑΟ: Αυτόματη Αναγνώριση Ομιλίας (η) ASR
Αβαθής-ής-ές, προεπιφανειακός-ή-ό shallow
αβαθής,-ής,-ές shallow
Αβαρική (η) (γλώσσα) Avar
Αβαρο-Άντι (η) (γλώσσα) Avaro-Andi
ΑΒΓ ABC
Αβεστική (γλώσσα) (η) Avestan
αγγειακή ράβδωση stria vascularis
Αγγλικά English
Αγγλικά EN