Αγγλικός Όρος
stria vascularis
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αγγειακή ράβδωση
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback