Αγγλικός Όρος
shallow
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αβαθής-ής-ές, προεπιφανειακός-ή-ό

feedback