Αγγλικός Όρος
shallow
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αβαθής,-ής,-ές
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
προεπιφανειακός,-ή,-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback