ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
ΑΦΡΙΛΕΞ (Αφρικανική Ένωση Λεξικογραφίας) (η) AFRILEX
Αφρο-ασιατικός-ή-ό Afro-Asiatic
Αφροαμερικανικά αγγλικά (τα), καθομιλουμένη των μαύρων (η), καθομιλουμένη των αγγλόφωνων αφροαμερικανών (η) African-American English
Αφροαμερικανική Αγγλική (ΑΑΑ) (η) African American English (AAE)
Αφροαμερικανική Αγγλική (η) AAE (African American English)
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η) AAVE (African American Vernacular English)
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η) African American Vernacular English (AAVE)
Αφροασιατικός-ή-ό Afrasian
Αφροασιατικός-ή-ό Afroasiatic
άφωνη παύση (η) silent pause