Αγγλικός Όρος
African American Vernacular English (AAVE)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η)

feedback