Αγγλικός Όρος
silent pause
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
άφωνη παύση (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback