Αγγλικός Όρος
AAVE (African American Vernacular English)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ΚΑΑ (Καθομιλουμένη Αφροαμερικανική Αγγλική) (η)
Όρος
Αφροαμερικανική Καθομιλουμένη Αγγλική (ΑΚΑ) (η)

feedback