ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

2236 results
Greek Term English Term
αφηγηματική δομή (η) narrative structure
αφηγηματικός,-ή,-ό narrative
αφηγηματολογία (η) narratology
αφημία (η) aphemia
αφηρημένες αρχές (οι) abstract principles
αφηρημένη πτώση (η) abstract case
αφηρημένη πτώση (η) deep case
αφηρημένο λεξικό (το) abstract lexicon
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract noun
αφηρημένο ουσιαστικό (το) abstract substantive