Αγγλικός Όρος
narrative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Trask (1993)
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφηγηματικός,-ή,-ό
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback