Αγγλικός Όρος
narratology
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ
Πηγή
Crystal (1997, 2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αφηγηματική (η) / αφηγηματολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
αφηγηματολογία (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback