Αγγλικός Όρος
abstract lexicon
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Xydopoulos (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αφηρημένο λεξικό (το)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback