ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
«πανάκεια» εναντίον «Ελβετικού σουγιά» (η) «Auntie Maggie’s remedy» v. «Swiss army knife» view
«βασικό» λεξιλόγιο (το) «Basic» vocabulary
υπόθεση της «πυράς» (η) «bonfire» view
«σύνδρομο του πολυλογά» (το) «chatterbox syndrome»
«σύνδρομο του κοκτέιλ πάρτι» (το) «cocktail party syndrome»
μετακίνηση του α (η) a movement
εκ των υστέρων/a posteriori αναλυτικό πρόγραμμα (το) a posteriori syllabus
εκ των προτέρων/a priori αναλυτικό πρόγραμμα (το) a priori syllabus
αντίστροφο λεξικό (το) a tergo dictionary
θέση ορίσματος (Α-θέση) (η) A(rgument)-position