Αγγλικός Όρος
a posteriori syllabus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκ των υστέρων/a posteriori αναλυτικό πρόγραμμα (το)

feedback