Αγγλικός Όρος
«Basic» vocabulary
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
«βασικό» λεξιλόγιο (το)
Πηγή
Crystal (2003)

feedback