Αγγλικός Όρος
a priori syllabus
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εκ των προτέρων/a priori αναλυτικό πρόγραμμα (το)

feedback