Αγγλικός Όρος
A(rgument)-position
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
θέση ορίσματος (Α-θέση) (η)

feedback