Αγγλικός Όρος
«chatterbox syndrome»
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
«σύνδρομο του πολυλογά» (το)

feedback