Αγγλικός Όρος
«bonfire» view
Πηγή
Aitchison (2000)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
υπόθεση της «πυράς» (η)

feedback