ALL        Α   Β   Γ   Δ   Ε   Ζ   Η   Θ   Ι   Κ   Λ   Μ   Ν   Ξ   Ο   Π   Ρ   Σ   Τ   Υ   Φ   Χ   Ψ   Ω 

16348 results
Greek Term English Term
θεωρία του "αόρατου χεριού" (η) ‘invisible hand’ theory
"Παλαιοσιβηριακές" γλώσσες (οι) ‘Paleosiberian’ languages
γλώσσες "Παπούα" (οι) ‘Papuan’ languages
αρχή «πρόταξης δράστη» (η) «actor first» preference
τύπος -ed (ο) [-ed form]
τύπος του αορίστου της αγγλικής (ο) [-ed form]
τύπος -en (ο) [-en form]
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο) [-en form]
τύπος -ing (ο) [-ing form]
τύπος του γερουνδίου της αγγλικής (ο) [-ing form]