Αγγλικός Όρος
[-en form]
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
τύπος -en (ο)
Όρος
τύπος της μετοχής της αγγλικής (ο)

feedback